Leren via prentenboeken én dans, dat is Boekdans!

Op dit moment is het niet mogelijk om gastlessen voor klassen of groepen af te nemen. De komende periode richt ik me op nascholing voor leerkrachten, leesconsulenten en pedagogisch medewerkers. Zoek je een interessante workshop voor professionals over leesbevordering in combinatie met bewegen en muziek? Mail me dan op info@boekdans.nl 

Kinderen houden van verhalen en van bewegen!

Boekdans geeft leesbevorderingslessen via dans op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basisscholen en bibliotheken. Tijdens een gastles van Boekdans staat een prentenboek centraal en na het voorlezen beleven de kinderen het verhaal met hun hele lijf. Bij Boekdans draait het om de beleving van het verhaal via vrije dansexpressie. Ze leren nieuwe begrippen kennen door te bewegen op muziek en door spel. 

*covid 19: Boekdans houdt zich aan de maatregelen van het RIVM.

Ook voor Brede Scholen is Boekdans heel geschikt.  

Waarom kiezen voor de lessen van Boekdans?

  • leren en bewegen samen!
  • leesbevorderingsactiviteit
  • stimuleren van taalontwikkeling
  • kennis maken met verhaallijnen en -structuren
  • prikkelt de fantasie en de sociaal emotionele ontwikkeling
  • ontdekken van het lichaam en verbeteren van motoriek
  • EEN FEEST VOOR JE GROEP!!

Boekdans duurt 45 minuten en kan in de groep of in het speellokaal worden gehouden.
De lessen zijn geschikt voor peuters, kleuters en groep 3 en 4.

Klik op een afbeelding om meteen te zien welke lessen Boekdans aanbiedt:

Gastles Boekdans
Boekdans voor peuters
kleuterfeest
Boekdans voor kleuters
gastles workshop Boekdans
Boekdans voor groep 3 en 4