leesbevordering boekdans

Mijn naam is Ditha.

Ik heb veel gedanst in mijn jeugd en heb op jonge leeftijd lesgegeven in streetdance aan kinderen. Het lesgeven vond ik zo leuk dat ik de pabo ben gaan doen.

Met veel plezier heb ik voor de klas gestaan, voornamelijk voor groep 3. Een bijzonder jaar omdat de kinderen leren lezen en zoveel veranderen. Ik merkte dat wanneer kinderen plezier hadden in het lezen van boeken, het niveau van het technische lezen omhoog schoot. Dus ging ik steeds meer doen aan boekpromotie en leesbevordering. Mijn voorliefde voor jeugdboeken en vooral voor prentenboeken hielp daar ook bij mee, ik las vaak voor.

Mijn volgende stap was de onderwijswerkplaats van de pabo-opleiding. De onderwijswerkplaats richtte zich op leesbevordering bij de studenten. In die periode heb ik erg leuke leesprojecten opgezet met de bibliotheek en de kinderboekenwinkel. Mijn voorliefde voor jeugdboeken werd nu mijn vak!

Prentenboeken zijn breed inzetbaar in ons onderwijs en onze opvoeding.

Terug in het basisonderwijs heb ik mij verder gespecialiseerd in leesbevordering. Ik heb de cursus tot leescoördinator gevolgd bij de bibliotheek en verschillende lezingen, netwerkbijeenkomsten, workshops en cursussen gevolgd. Hierdoor ben ik gaan inzien dat (prenten)boeken zo veel breder inzetbaar zijn dan ik tot dan toe dacht.

Ik ben in 2017 begonnen met Boekdans. Sinds 2020 werk ik ook als specialist onderwijs bij de Bibliotheek Oostland. Een ontzettend leuke combinatie.

Jeugdboeken zouden een veel grotere rol moeten spelen in ons onderwijs en onze opvoeding. Boeken en verhalen spreekt ieder kind aan! Het is zo belangrijk voor de toekomst van een kind dat het plezier heeft in lezen en dat plezier kun je al op jonge leeftijd aanleren door veel voor te lezen en verhalen uit te werken en te bespreken. Kinderen die veel lezen, presteren beter op school. Boeken werken ook motiverend, door een goed verhaal willen de kinderen nog meer over iets te weten komen.

Boekdans is een plezier om te geven!  

Ik heb mijn twee passies, jeugdliteratuur en dans, samengevoegd en daar is Boekdans uit ontstaan.
Het is zo mooi om te zien dat alle kinderen mee kunnen doen, taalzwakke of motorisch zwakke leerlingen, jonge of oudere kinderen, elke leerling doet op zijn eigen niveau mee aan de les. Dit maakt het echt een plezier om een Boekdansles te geven.
Ik richt me nu op de professional. Met mijn training hoop ik dat zij via muziek en dans aan de slag gaan met een prentenboek!