Prentenboeken geven de motivatie tot het leren van nieuwe vaardigheden.

Boekdans gebruikt prentenboeken in de gastlessen. Door een prentenboek voor te lezen en dan te verwerken via bewegingen op muziek leren de kinderen veel. De woorden die aangeboden worden in de les passen in een verhaalstructuur, krijgen zo meer betekenis.  Tevens biedt het de mogelijkheid om er na de les op door te gaan, door het boek nogmaals voor te lezen. 

Boekdans is ontstaan uit het idee dat er veel meer met prentenboeken kan worden gedaan dan op het eerste moment gedacht wordt. We gebruiken prentenboeken vaak als een gezellig voorleesmoment, als een opening van een thema, een manier om iets te verwerken bij kinderen (bijv. het verlies van een huisdier) of om kort wat begrippen aan te leren (nieuwe woorden of vragen stellen over hun ervaringen). Hartstikke goed, maar boeken bieden zoveel meer.

Het verhaal van het prentenboek biedt de motivatie voor  een les. Het leuke van goede jeugdboeken is dat ze tot de verbeelding van de kinderen spreken. Er staan vaak hele mooie woorden in, woorden die wij ook niet alledaags gebruiken. De verhalen vragen veel van de fantasie en het inlevingsvermogen van kinderen. De illustraties in combinatie met tekst zorgen voor visuele ondersteuning. Daarnaast biedt een verhaal de context van nieuwe begrippen die ze gaan leren. Door een begrip (zoals een nieuw woord of een rekenvaardigheid) in een bestaand verhaal te plaatsen, kunnen de kinderen het zelf ook beter toepassen in de praktijk en begrijpen ze het ook beter.
Kortom prentenboeken zijn een heel goed uitgangspunt om peuters en kleuters en oudere kinderen nieuwe begrippen aan te leren!

Leren én bewegen werkt!

De lessen van Boekdans bieden een gelegenheid om de nieuwe begrippen de kinderen eigen te maken door middel van bewegen op muziek en door spel. Het verhaal uit het prentenboek geeft de motivatie, de les biedt de betekenis en uitleg van nieuwe begrippen. Doordat de kinderen de hele les veel bewegen en met hun lijf het nieuwe woord, rekenvaardigheid of emotie ervaren blijft het veel beter beklijven, want leren en bewegen werkt!